การเลือกอาขีพตามธาตุเกิด

การเลือกอาขีพตามธาตุเกิด


2020-09-14 12:46:52

การเลือกอาขีพตามธาตุเกิด

หลักฮวงจุ้ยได้กล่าวถึงวิธีการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยมีการพิจารณาตามธาตุเกิดเป็นสำคัญ  อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใดๆ

นอกจากพิจารณาตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ควรคำนึงถึงความชอบและความถนัดส่วนตัวเป็นหลัก 

ปีเกิด : วอก ระกา

ธาตุ  : ทอง

     บุคลิกลักษณะของคนที่อยู่ในธาตุนี้ :  มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

มีความละเมียดละไมในการทำงาน

     อาชีพที่เหมาะสม :  นักดนตรี นักแต่งเพลง สถาปนิก นักร้อง นักแสดง ธุรกิจ เกี่ยวกับรถยนต์ จิวเวอรี่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ

ปีเกิด : กุน ชวด 

ธาตุ : น้ำ

 บุคลิกลักษณะของคนที่อยู่ในธาตุนี้ : มีความอ่อนโยน แต่บางครั้งก็อ่อนไหวมากเกินไปจนส่งผลเสียต่อการทำงาน มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

     อาชีพที่เหมาะสม :  พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำทุกชนิด ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านอาหาร

ปีเกิด : ขาล เถาะ

ธาตุ : ไม้

 บุคลิกลักษณะของคนที่อยู่ในธาตุนี้ : กระดือรือร้นตลอดเวลา ไม่ค่อยชอบหยุดนิ่ง ชอบการวางแผน เจ้าความคิด ชอบคิดทำโน่นทำนี่ตลอดเวลา

     อาชีพที่เหมาะสม :  พนักงานต้อนรับบนเรือหรือบนเครื่องบิน มัคคุเทศก์ ธุรกิจที่ต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ

ปีเกิด : มะเส็ง มะเมีย

ธาตุ : ไฟ

 บุคลิกลักษณะของคนที่อยู่ในธาตุนี้ : ใจร้อน ชอบเสี่ยง ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใจคอเด็ดเดี่ยว ตัดสินใจเร็ว เชื่อมั่นในตัวเองสูง

     อาชีพที่เหมาะสม :  ตำรวจ นักวิชาการ นักการเมือง นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์

ปีเกิด : ฉลู มะโรง มะแม จอ

ธาตุ : ดิน

 บุคลิกลักษณะของคนที่อยู่ในธาตุนี้ : มีความยุติธรรมเป็นเลิศ เยือกเย็น สุขุมรอบคอบ เป็นที่พึ่งได้เมื่อยามตกยาก เป็นที่รักของเพื่อนฝูง

     อาชีพที่เหมาะสม : ชาวสวน ขาวไร่ ชาวนา อาชีพที่เกี่ยวกับพืชสวน พืชไร่และปศุสัตว์

 

 

 

eb72aafdb101677c4b9ebbb015ccedf2.jpg