วิธีแก้ไขรอยตำหนิกับช่วงอายุที่ต้องเจออุปสรรค

วิธีแก้ไขรอยตำหนิกับช่วงอายุที่ต้องเจออุปสรรค


2020-11-19 17:32:29

วิธีแก้ไขรอยตำหนิกับช่วงอายุที่ต้องเจออุปสรรค

 

ตำหนิต่างๆที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาที่จะถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณ
และหากรอยตำหนินั้นปรากฏอยู่ตรงบริเวณใดก็จะแสดงให้เห้นถึงช่วงอายุที่คุณจะประสบปัญหาดังกล่าว

หากคุณมีตำหนิที่หู แสดงให้เห็นว่าคุณเคยมีปัญหาในวัยเด็ก ในขณะที่รอยตำหนิที่อยู่บนจมูกจะแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป
และหากคุณมีรอยตำหนิที่ปลายจมูกจะหมายถึงปัญหาที่คุณจะต้องประสบในช่วงวัย 40 ปีเป็นต้น 

ซึ่งปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอาจเป็นอาการเจ็บป่วย การทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาด้านการเงิน เป็นต้น ยิ่งตำหนินั้นมีขนาดใหญ่เท่าใด
ปัญหาที่คุณต้องเผชิญจะยิง่มีความหนักหนามากขึ้นเท่านั้น

 

วิธีแก้ไขรอยตำหนิ

 หากคุณพบว่าขีวิตของคุณช่วงนี้กำลังประสบปัญหาหรืออุปสรรคอยู่จัดการแก้ไขได้ด้วยการนำเอาไฝหรือตำหนิ
ที่ปรากฏบนตำแหน่งของช่วงอายุในปัจจุบันออกไป จะเป็นการขจัดปัญหาชีวิตที่คุณกำลังประสบอยู่ และทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น

 

eb72aafdb101677c4b9ebbb015ccedf2.jpg